برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1270 100 1

by the same token


به همین طریق، به همین دلیل، همین طور

بررسی کلمه by the same token

عبارت ( phrase )
• : تعریف: for the same, or a similar, reason.

واژه by the same token در جمله های نمونه

1. By the same token, the everlasting interdependence is actually an everlasting love.
[ترجمه ترگمان]در عین حال، وابستگی متقابل مشترک در واقع یک عشق ابدی است
[ترجمه گوگل]به همین ترتیب، وابستگی ابدی همیشه یک عشق ماندگار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She must be more reasonable, but by the same token you must try to understand her.
[ترجمه ترگمان]او باید بیشتر معقول باشد، اما به همین دلیل باید سعی کنی که او را درک کنی
[ترجمه گوگل]او باید منطقی تر باشد، اما به همان اندازه باید سعی کنید او را درک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The penalty for failure will be high. But, by the same token, the rewards for success will be great.
[ترجمه ترگمان]مجازات شکست بالا خواهد بود اما در همین راستا پاداش موفقیت بزرگ خواهد بود
[ترجمه گوگل]مجازات برای شکست بسیار بالا خواهد بود اما، به همین ترتیب، پاداش برای موفقیت بزرگ خواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. By the same token, we find less existential angst than in much western art.
...

معنی کلمه by the same token به انگلیسی

by the same token
• in a similar way, similarly

by the same token را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
به‌همین طریق/دلیل
همین طور
in the same way or manner
for the same reason
similarly
because of the same causes or the same reasons as what was previously stated
شاهین حسینی راد
به همین منوال
Mn
Giving different information with the same significance

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی by the same token
کلمه : by the same token
املای فارسی : با‌ تاه سمع توکن
اشتباه تایپی : ذغ فاث سشئث فخنثد
عکس by the same token : در گوگل

آیا معنی by the same token مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )