برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

C.A.R

C.A.R را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
Contractor's All Risk
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران
به منظور پوشش کامل بیمه گذار در مقابل زیان های مالی ناشی از خسارت های طبیعی و غیر طبیعی و غیر قابل پیش بینی وارده به عملیات اجرائی پروژه های عمرانی، در طول مدت پروژه.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی C.A.R مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )