برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Career Movement

Career Movement را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
ترفیعات شغلی
زینب زرمسلک
ترفیع شغلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Career Movement مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )