برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1349 100 1

Circles

واژه Circles در جمله های نمونه

1. circles inside each other
دوایر متداخل

2. concentric circles
دایره‌های هم مرکز

3. the moon circles the earth
ماه دور زمین می‌گردد.

4. going around in circles
(عامیانه) تکرار مکررات کردن،(پس از زحمت) دوباره به همان جای اول رسیدن

5. running around in circles
(عامیانه) سگ‌دو زدن،بیهوده تقلا کردن

6. to go about in circles
دایره‌وار حرکت کردن

7. the eagle planed down in circles without moving a wing
عقاب بدون بال زدن به طرف پایین دور می‌زد.

8. women could not penetrate the higher circles of the party
زن‌ها نمی‌توانستند به دوایر عالی حزب راه بیابند.

9. that young man moves mostly in literary circles
آن مرد جوان بیشتر در محافل ادبی رفت و آمد دارد.

معنی عبارات مرتبط با Circles به فارسی

(عامیانه) تکرار مکررات کردن، (پس از زحمت) دوباره به همان جای اول رسیدن
محافل اگاه
(عامیانه) سگ دو زدن، بیهوده تقلا کردن

معنی کلمه Circles به انگلیسی

close circles
• close spheres, near classes
concentric circles
• circles which share the same center
informed circles
• reliable sources of information
quality circles
• management technique which divides workers into groups that share problems and try to find solutions
ran around in circles
• chased his own tail, ran around himself, circled the issue without ever getting to the heart of it
tangent circles
• circles that touch one another at one one point
upper circles
• elite section of society, high society
went round in circles
• chased his own tail, moved in circles, circled around himself, skirted around the issue, could not find any peace of mind
wide circles
• most of the community, significant portion of the population

Circles را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زينب
دايره ها
ملینا
حلقه ها
Ho3ein
محافل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Circles مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )