برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

Civil War

/ˈsɪvəlˈwɔːr/ /ˈsɪvəlwɔː/

معنی: جنگ داخلی
معانی دیگر: درون جنگ، کارزار شهروندان یک کشور با یکدیگر، شهر جنگی

بررسی کلمه Civil War

اسم ( noun )
(1) تعریف: a war within a nation between opposing political factions or regions.

(2) تعریف: (cap.)The U.S. war (1861-1866) between the Northern states (Union) and the Southern states (Confederacy), which had seceded from the Union because of conflict over states' rights and the practice of slavery.

واژه Civil War در جمله های نمونه

1. plunged into civil war after the death of the President.
[ترجمه ترگمان]پس از مرگ رئیس‌جمهور وارد جنگ داخلی شد
[ترجمه گوگل]پس از مرگ رئیس جمهور، به جنگ داخلی غرق شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The awful spectre of civil war looms over the country.
[ترجمه ترگمان]شبح وحشتناک جنگ داخلی در سراسر کشور پدیدار می‌شود
[ترجمه گوگل]عجیب و غریب ناشی از جنگ داخلی در سراسر کشور
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This book surveys the events leading to the Civil War.
[ترجمه ترگمان]این کتاب رویدادهایی را که به جنگ داخلی منتهی می‌شود بررسی می‌کند
[ترجمه گوگل]این کتاب رویدادهای منجر به جنگ داخلی را بررسی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Civil war in the Sudan has been grinding on for nine years.
[ترجمه ترگمان]جنگ داخلی در سودان به مدت نه سال تمام شده‌است
[ترجمه گوگل]جنگ داخلی در سودان نه سال است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Civil War

جنگ داخلی (اسم)
civil war

معنی عبارات مرتبط با Civil War به فارسی

جنگ داخلی اسپانیا (1936 - 39)

معنی Civil War در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه Civil War به انگلیسی

civil war
• war between different factions of the same nation
• a civil war is a war which is fought between different groups of people living in the same country.
american civil war
• civil war that was fought in the united states from 1861 to 1865 between the north and the south

Civil War را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Zohre
جنگ داخلی
حسن امامی
جنگ داخلی
احمد
جنگ داخلی a war that is in a country

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی civil war
کلمه : civil war
املای فارسی : سیویل ور
اشتباه تایپی : زهرهم صشق
عکس civil war : در گوگل

آیا معنی Civil War مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )