برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Collective memory

Collective memory را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یوسف صابری
حافظه جمعی(در روانشناسی به کار میره)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Collective memory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )