برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1280 100 1

Come true

/kʌm tru/ /kʌm tru/

(گفته یا حدس یا پیش بینی و غیره) درست درآمدن، درست بودن، به واقعیت پیوستن

واژه Come true در جمله های نمونه

1. May all of our wishes come true this Valentine's Day.
[ترجمه ترگمان]امیدوارم تمام خواسته‌های ما این روز والنتاین رو برآورده کنن
[ترجمه گوگل]ممکن است همه این خواسته های ما این روز ولنتاین را تحقق بخشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Hope all your New Year dreams come true!
[ترجمه ترگمان]امیدوارم همه رویاهای New واقعیت داشته باشن
[ترجمه گوگل]امیدوارم تمام رویاهای سال نو شما به حقیقت برسند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Take your passion and make it come true.
[ترجمه ترگمان]شور و اشتیاق خود را در نظر بگیرید و آن را درست کنید
[ترجمه گوگل]شور و شوق خود را ببخشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Some dreams are just too beautiful to come true.
[ترجمه ترگمان]بعضی خواب‌ها آنقدر زیبا هستند که به حقیقت می‌پیوندند
[ترجمه گوگل]برخی از رویاها فقط بسیار زیبا هستند تا به حقیقت پی ببرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Come true به انگلیسی

come true
• be realized, materialize
made a dream come true
• realized a fantasy
made his dreams come true
• caused him to realize his fantasies
may all your dreams come true
• i wish that all your fantasies will be realized

Come true را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mobina
به حقیقت پیوستن.به واقعیت تبدیل شدن چیزی

مهدی صباغ
درست از آب درآمدن یک پیش بینی
به وقوع پیوستن احتمالات
به واقعیت پیوستن
درست از کار درآمدن
Majid
محقق شدن
محمد خرمی
درست در شد (شیرازی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come true
کلمه : come true
املای فارسی : سوم ترو
اشتباه تایپی : زخئث فقعث
عکس come true : در گوگل

آیا معنی Come true مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )