برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Coming down

Coming down را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

استوار
مبتلا شدن
i am coming down with flu
عاطفه انارکی
Getting,acquiring

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Coming down مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )