برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1278 100 1

Community College

/kəˈmjuːnətiˈkɑːlɪdʒ/ /kəˈmjuːnɪtiˈkɒlɪdʒ/

(امریکا) مدرسه ی عالی دو ساله (که معمولا توسط مراجع محلی ایجاد شده و بیشتر در رشته های مکانیکی و حرفه ای آموزش می دهد)، مدرسه ی فوق دیپلم

بررسی کلمه Community College

اسم ( noun )
• : تعریف: a junior college primarily serving, and often funded by, its local community.

واژه Community College در جمله های نمونه

1. She's signed up for evening classes at the community college.
[ترجمه ترگمان]او برای کلاس‌های شبانه در کالج جامعه ثبت‌نام کرده‌است
[ترجمه گوگل]او برای کالس های شبانه در کالج جامعه ثبت نام کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Eleanor plans to go to Southwestern Community College this fall.
[ترجمه ترگمان]الی نور قصد دارد پاییز امسال به دانشگاه جنوب غربی برود
[ترجمه گوگل]الینور قصد دارد در پاییز به کالج جامعه جنوب غربی برود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Instead, students who arrive on campus with some community college credits under their belt can graduate early.
[ترجمه ترگمان]در عوض، دانشجویانی که وارد محوطه دانشگاه می‌شوند می‌توانند زودتر از موعد فارغ‌التحصیل شوند
[ترجمه گوگل]در عوض، دانش آموزانی که در محوطه دانشگاه با برخی از کالج های اجتماعی تحت کمربند خود می توانند فارغ التحصیل شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She enrolled at a Colorado community college and discovered how inadequate her education had been when she tested at the remedial level.
...

معنی کلمه Community College به انگلیسی

community college
• smaller college that is specifically designed for the residents of a particular area (generally offers courses during the day and night)

Community College را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین رحمانی
کالج منطقه‌ای، کالج شهر، کالج دوساله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی community college
کلمه : community college
املای فارسی : کامیونیتی کالج
اشتباه تایپی : زخئئعدهفغ زخممثلث
عکس community college : در گوگل

آیا معنی Community College مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )