برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1323 100 1

Contract out


1- کنترات کردن، مقاطعه کردن یا دادن 2- (انگلیس) پیمان یا قراردادی را ملغی کردن

واژه Contract out در جمله های نمونه

1. Companies are increasingly keen to contract out peripheral activities like training.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای مشتاق انجام فعالیت‌های محیطی نظیر آموزش هستند
[ترجمه گوگل]شرکت ها به طور فزاینده ای علاقه مند به فعالیت های محیطی مانند آموزش هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Firms can contract out work to one another.
[ترجمه ترگمان]شرکت‌ها می‌توانند با یکدیگر کار کنند
[ترجمه گوگل]شرکت ها می توانند کار را به یکدیگر متصل کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They put a contract out on him and he's in hiding.
[ترجمه ترگمان]ان‌ها قراردادی را روی او قرار می‌دهند و او در نهان گاه است
[ترجمه گوگل]آنها بر او قرارداد گذاشتند و مخفی شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Workers are permitted to contract out of the latest old - age insurance plan.
[ترجمه ترگمان]کارگران اجازه دارند تا از آخرین طرح بیمه عمر خود خارج شوند
[ترجمه گوگل]کارکنان مجاز به خارج شدن از آخرین طرح بیمه پیر می شوند
...

معنی کلمه Contract out به انگلیسی

contract out
• be released from a condition (in a contract, agreement, etc.)

Contract out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
کنترات دادن یا قرار داد بستن بیرون از شرکت جهت خدماتی مثل سرویس پذیرایی برای صرفه جویی در هزینه و پول یا بخشی از کار شرکت رو به دیگری دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی contract out
کلمه : contract out
املای فارسی : کنتراکت آوت
اشتباه تایپی : زخدفقشزف خعف
عکس contract out : در گوگل

آیا معنی Contract out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )