برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Cross site scripting

Cross site scripting را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
پردازه گذاری فراوب گاهی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cross site scripting مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )