برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

Custody

/ˈkəstədi/ /ˈkʌstədi/

معنی: حفاظت، توقیف، حبس
معانی دیگر: سرپرستی، قیمومت، استوری، بازداشت، امانت (داری)، نگهداری، حفظ، حراست، تیمار، نگاهبانی، دالانداری

بررسی کلمه Custody

اسم ( noun )
حالات: custodies
مشتقات: custodial (adj.)
(1) تعریف: the legal right to control and take care of something or someone.
مترادف: guardianship, keeping
مشابه: care, trust

- The father received custody of his daughter.
[ترجمه محمد] پدر، حضانت دخترش را دریافت کرد.
|
[ترجمه ترگمان] پدر دخترش را بازداشت کرد
[ترجمه گوگل] پدر بازداشت دخترش را گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: control and possession, esp. by police or other government agents.
مترادف: possession, safekeeping
مشابه: control

- The evidence was kept in the custody of the court.
[ترجمه نوید] مدارک تحت حفاظت دادگاه قرار گرفت.|
[ترجمه ترگمان] این مدرک در ب ...

واژه Custody در جمله های نمونه

1. protective custody
بازداشت احتیاطی

2. protective custody
بازداشت استحفاظی

3. in custody
در بازداشت،تحت توقیف

4. take into custody
بازداشت کردن،توقیف کردن

5. he is held in police custody
او تحت بازداشت پلیس است.

6. the divorce court awarded the custody of both children to their mother
دادگاه طلاق،سرپرستی هر دو کودک را به مادرشان سپرد.

7. the orphan was in the custody of his uncle
بچه‌ی یتیم تحت کفالت عمویش بود.

8. The divorce court awarded custody to the child's mother.
[ترجمه Mohamad] دادگاه طلاق حضانت را به مادر بچه سپرد
|
[ترجمه ترگمان]دادگاه طلاق به مادر این کودک تحویل داده شد
[ترجمه گوگل]دادگاه طلاق به مادربزرگ زندانی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The bank provides safe custody for ...

مترادف Custody

حفاظت (اسم)
aegis , protection , conservation , safekeeping , keep , custody
توقیف (اسم)
suppression , execution , custody , apprehension , arrest , detention , internment , arrestment , seizing , constraint , sequestration , holdup , lockup , nabbing
حبس (اسم)
custody , detention , jail , bail , imprisonment , prison , lockout , calaboose , durance , lockup

معنی عبارات مرتبط با Custody به فارسی

در بازداشت، تحت توقیف
بازداشت کردن، توقیف کردن

معنی Custody در دیکشنری تخصصی

custody
[حقوق] ولایت، حضانت، امانت، توقیف، بازداشت، حبس
[حقوق] قیمومت، امانت، تولیت و حضانت به حکم دادگاه، حصر آزادی شخص به حکم قانون، به صور مختلف از قبیل بازداشت یا عدم خروج از حوزه قضایی

معنی کلمه Custody به انگلیسی

custody
• detention, confinement; supervision; guardianship
• custody is the legal right to look after a child, especially the right given to the child's father or mother when they become divorced.
• someone who is in custody has been arrested and is being kept in prison until they can be tried.
custody account
• securities account in a bank
in custody
• in detention, confined, imprisoned, being held by officers of the law
keep in custody
• keep imprisoned
lawful custody
• legal confinement, detention which is allowed by law
preventive custody
• imprisonment of a criminal suspect to prevent him from breaking the law before his trial is held
protective custody
• imprisonment of a person for his protection
remand in custody
• extension of imprisonment
safe custody
• right to care for -; detention
sole custody
• form of guardianship of a child whose parents are divorced whereby only one parent has physical and legal custody of the child and the other parent has visitation rights
take into custody
• arrest, imprison
was held in custody
• sat in custody, was arrested, sat in prison
was taken into custody
• was imprisoned, was placed in jail temporarily

Custody را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اعظم رضوی نیا
تحت سرپرستی
محمد
حضانت
نصرالهی
تصدی
تصرف
کنترل
مقداد سلمانپور
ذخیره سازی
دوست هوایی
تعلیق
custody of unserviceable aircraft component
Z.Ensan
Put sb under the custody of sb
سرپرستی شخصی را به شخصی واگذارکردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی custody
کلمه : custody
املای فارسی : کوستدی
اشتباه تایپی : زعسفخیغ
عکس custody : در گوگل

آیا معنی Custody مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )