برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1283 100 1

called

/ˈkɒld/ /kɔːld/

معنی: فرا خوانده

واژه called در جمله های نمونه

1. he called a cab
او تاکسی صدا زد.

2. he called for the question
او درخواست ختم مذاکرات و رای‌گیری کرد.

3. he called france an economic invalid
او فرانسه را یک معلول اقتصادی نامید.

4. he called his dog
او سگش را صدا زد.

5. he called into question my honesty
او صداقت مرا زیر سئوال برد.

6. he called me each day and asked about my circumstances
هر روز به من تلفن می‌زد و جویای احوالم می‌شد.

7. he called out our name
اسامی ما را با صدای بلند خواندند.

8. homa called everyone to the dinner table
هما همه را به سفره فراخواند.

9. homa called us
هما ما را صدا زد.

10. julie called me
جولی مرا صدا زد،جولی به من تلفن زد.

11. marx called religion "the opiate of the masses"
مارکس مذهب را ((افیون توده‌ها)) نامید.

12. she called aloft
از بالا صدا زد.

13. they called a halt to hostilities
آنان دستور دادند مخاصمات قطع شود.

...

مترادف called

فرا خوانده (صفت)
called

معنی عبارات مرتبط با called به فارسی

برنامه فرا خوانده
به اصطلاح، آنطور که می گویند، معروف به، باصطلاح، که چنین نامیده شده، کذایی

معنی کلمه called به انگلیسی

called a meeting
• arranged a meeting, set a meeting, organized a meeting
called a spade a spade
• speak honestly, say what one truly feels, speak openly
called him
• summoned him; nicknamed him
called him to order
• commanded him into proper conduct, commanded him to follow rules of behavior
called into question
• cast doubt; placed in question, raised concerns about -
called it a day
• finished the day, stopped working, went home, went to bed
called up
• mobilized, conscripted, summoned for military service; invited, summoned, called by telephone
i am not called
• my name is not -
so called
• you use so-called in front of a word to indicate that you think that the word is incorrect or misleading.
• you can also use so-called to indicate that something is usually referred to in a particular way.

called را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد
موسوم به- به نام
انا
مثال،خواهر تني يا برادر تني
😇Melina😇
زنگ زدن در زمان گذشته
یگانه زارع
زنگ زدندر زمان گذشته
حجت مظفری پور
با این عنوان، به این مضمون
aisa
دعوت کننده
پورمنصور
دردجابجاشده
ملیکا
به نام ... اسمش..
👱‍♀️Fatemeh👱‍♀️
نامیده شده... نامیده
a.r
adj. having the name
سجاد خدری
فراخوانی می شود
Asall
زنگ زدن در زمان گذشته
shahriyar
اعلام کنه.خبر بده.he want called
ROZHINA
فرا خوانده
melina
نامیدن یا صدا کردن
محدثه فرومدی
با نام، با اسم، به‌اصطلاح، اصطلاحا
نام گرفتن، نام داشتن
fatemehalipour
نامیده می شود
Neghin
نامیده شدن.نامیده
jahanaks.blog.ir
نامیده شده
موسوم به
Mitra
تحت عنوانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی called
کلمه : called
املای فارسی : کال
اشتباه تایپی : زشممثی
عکس called : در گوگل

آیا معنی called مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )