برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1284 100 1

cannon fodder

/ˈkænənˈfɑːdər/ /ˈkænənˈfɒdə/

(مجازی) خوراک توپ (یعنی سربازان و غیره که در جنگ فدا می شوند)

بررسی کلمه cannon fodder

اسم ( noun )
• : تعریف: soldiers that are considered expendable, replaceable material in war.

واژه cannon fodder در جمله های نمونه

1. The conscripts were treated as cannon fodder.
[ترجمه ترگمان]سربازان وظیفه به عنوان گلوله توپ در نظر گرفته می‌شدند
[ترجمه گوگل]نیروهای نظامی به عنوان خوراک توپ مورد استفاده قرار گرفتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The team had no intention of being cannon fodder when they played the champions, and were determined to win.
[ترجمه ترگمان]این تیم قصد نداشت وقتی قهرمانان را بازی می‌کردند به علوفه شلیک کنند و مصمم بودند که برنده شوند
[ترجمه گوگل]تیم زمانی قهرمان بازی نکرد و قصد داشت که عدد توپ را به ثمر برساند و مصمم به پیروزی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The soldiers were little more than cannon fodder.
[ترجمه ترگمان]سربازان اندکی بیش از علیق آسبان بودند
[ترجمه گوگل]سربازان کمی بیشتر از خوراک توپ بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The foot soldiers were just used as cannon fodder .
[ترجمه ترگمان]سربازان پیاده فقط به اندازه علیق و علیق عادت داشتند
[ترجمه گوگل]سربازان پا فقط به عنوان خوراک ت ...

معنی کلمه cannon fodder به انگلیسی

cannon fodder
• people who are considered insignificant, people who are sacrificed in war
• soldiers who were expected to fight in battles in which large numbers of people would be killed were sometimes referred to as cannon fodder, especially in the first world war.

cannon fodder را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
گوشت دم توپ (در مورد سربازانی که به جنگ اعزام میشوند در شرایطی که رهبران و فرماندهان آنها ارزشی برای جان این سربازان قائل نبوده و نگرانی از بابت کشته شدنشان نداشته باشند)
حسن
گوشت دم توپ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cannon fodder
کلمه : cannon fodder
املای فارسی : کنون فوددر
اشتباه تایپی : زشددخد بخییثق
عکس cannon fodder : در گوگل

آیا معنی cannon fodder مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )