برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cast doubt

cast doubt را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): زیر سوال بردن کسی یا چیزی، باعث نگریسته شدن کسی یا چیزی با شک و تردید

https://idioms.thefreedictionary.com/cast doubt
میلاد علی پور
شبهه وارد کردن، به شک انداختن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cast doubt مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )