انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 890 100 1

واژه catheterization در جمله های نمونه

1. Right heart catheterization may provide valuable information in diagnosis and differential diagnosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]catheterization قلبی راست ممکن است اطلاعات ارزشمندی در تشخیص و تشخیص افتراقی فراهم کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاتتریزاسیون قلب راست ممکن است در تشخیص و تشخیص افتراقی اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Conclusion:Hysteroscopic tubal catheterization is recommended for the infertile patients with interstitial tubal occlusion, in order to exclude the false positive results of hysterosalpingography.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: به منظور جلوگیری از نتایج مثبت کاذب of، Hysteroscopic tubal catheterization برای بیماران ناباروری توصیه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتيجه گيري: كاتتريزاسيون لوله اي هيستروسكوپي براي بيماران نابارور با انسداد لوله اي داخل وريدي توصيه مي شود تا نتايج مثبت غلط هيستروسالپنجوگرافي را حذف كند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Five days later the catheterization was performed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پنج روز بعد the اجرا شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پنج روز بعد کاتتریزاسیون انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Aims: Left heart catheterization carries a risk for cerebral complications.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اهداف: قلب چپ، خطر مشکلات مغزی را در بر دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اهداف: کاتتریزاسیون قلب چپ، خطر ابتلا به عوارض مغزی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Cardiac catheterization KATH - e - ter - i - ZA - shun is a medical procedure used to diagnose and treat certain heart conditions.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش یک روش پزشکی است که برای تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاتتریزاسیون قلب KATH-e-ter-i-ZA-shun یک روش پزشکی است که برای تشخیص و درمان بعضی از بیماری های قلبی استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. If you can, in general, urethral catheterization can restore micturition.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر می‌توانید، به طور کلی، urethral catheterization می‌تواند micturition را احیا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر شما می توانید، به طور کلی، کاتتریزاسیون مجرای مجرای ادرار می تواند مغز استخوان را بازگرداند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Conclusion The modified subclavian vein catheterization was characterized by higher successful rate and less complications and value proceeding the expansion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری The subclavian اصلاح‌شده با نرخ موفقیت بالاتر و پیچیدگی‌های کم‌تر و ارزش افزوده مشخص شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری کاتتریزاسیون ورید زیر کلواوی با میزان موفقیت بیشتر و عوارض کمتر و ارزش افزوده ادامه یافت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. During cardiac catheterization, you're kept on your back and awake.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حین عمل باز کردن قلب، تو رو به پشت و بیداری نگه داشتی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طی کاتتریزاسیون قلبی، شما در پشت خود نگه دارید و بیدار شوید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Methods 260 patients with permanent central venous catheterization were devided into two groups randomly. 160 patients used CLAVE connector and 100 patients used heparin cap.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های ۲۶۰ بیمار با وریدی مرکزی دایمی، به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند ۱۶۰ بیمار از اتصال‌دهنده clave و ۱۰۰ بیمار از cap heparin استفاده کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: 260 بيمار با کاتتريزاسيون وريدي دائمي به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند 160 بیمار از اتصال CLAVE استفاده کردند و 100 بیمار از کلاه هپارین استفاده کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Objective To explore the effect of umbilical vein catheterization on premature infants.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف از این کار، بررسی اثر of بر روی نوزادان زودرس است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: بررسی تأثیر کاتتریزاسیون ورید ناف بر نوزادان نارس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. During urgent cardiac catheterization, the 6-French diagnostic catheter recorded severe pressure damping during cannulation of the ostium of the left coronary artery.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در طی catheterization قلبی حاد، catheter تشخیصی ۶ - فرانسوی یک میرایی فشار شدید را در طول cannulation از سرخرگ ریوی چپ ثبت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در طی کاتتریزاسیون قلب فوری، کاتتر تشخیصی 6-فرانسوی، در طی قوس زدگی عصومی عروق کرونر سمت چپ، کاهش شدید فشار را ثبت نمود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Combine induced uresis with intermittent catheterization is thought to be useful in renew the function of bladder, improve urination symptom, reduced the values of residual urine and the syndrome.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گمان می‌رود که ترکیب uresis با catheterization متناوب مفید باشد در تجدید عملکرد مثانه، بهبود علائم ادرار، کاهش مقدار ادرار باقیمانده و سندروم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ترکیب uresis القا شده با کاتتریزاسیون متناوب به نظر می رسد مفید است در تجدید عملکرد مثانه، بهبود علائم ادرار، کاهش ارزش ادرار باقی مانده و سندرم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Cardiac catheterization is most often used to evaluate pain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گرفتگی قلب اغلب برای ارزیابی درد مورد استفاده قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاتتریزاسیون قلب اغلب برای ارزیابی درد استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Methods: The original population consisted of 023 patients having cardiac catheterization, intravenous pyelography, or CT with contrast.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: جمعیت اصلی شامل بیمارانی است که دچار ایست قلبی، pyelography وریدی، یا CT با کنتراست هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: جمعیت اصلی شامل 023 بیمار مبتلا به کاتتریزاسیون قلبی، پیلوگرافی داخل وریدی یا CT با کنتراست بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. However, impedance cardiography, which has been shown to be a reliable alternative to cardiac catheterization, offers a noninvasive method of screening such patients.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، cardiography امپدانس، که به عنوان یک جایگزین قابل‌اعتماد برای catheterization قلبی نشان‌داده شده‌است، یک روش غیرتهاجمی برای غربالگری چنین بیمارانی ارائه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال، قلب امپدانس امپدانس، که نشان داده شده است جایگزین قابل اعتماد برای کاتتریزاسیون قلب، روش غربالگری غربالگری چنین بیماران را ارائه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه catheterization به انگلیسی

catheterization
• (medicine) insertion of a catheter into the body to drain body fluids or to keep a passage open (also catheterisation)

catheterization را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی catheterization

صادق جباری ٠٠:١٣ - ١٣٩٨/٠٢/٢٦
در پزشکی به معنی: سوندگذاری (مثانه)
|

پیشنهاد شما درباره معنی catheterizationنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگرآیا معنی catheterization مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )