برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

catheterization

واژه catheterization در جمله های نمونه

1. Right heart catheterization may provide valuable information in diagnosis and differential diagnosis.
[ترجمه ترگمان]catheterization قلبی راست ممکن است اطلاعات ارزشمندی در تشخیص و تشخیص افتراقی فراهم کند
[ترجمه گوگل]کاتتریزاسیون قلب راست ممکن است در تشخیص و تشخیص افتراقی اطلاعات ارزشمندی ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Conclusion:Hysteroscopic tubal catheterization is recommended for the infertile patients with interstitial tubal occlusion, in order to exclude the false positive results of hysterosalpingography.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: به منظور جلوگیری از نتایج مثبت کاذب of، Hysteroscopic tubal catheterization برای بیماران ناباروری توصیه شده‌است
[ترجمه گوگل]نتيجه گيري: كاتتريزاسيون لوله اي هيستروسكوپي براي بيماران نابارور با انسداد لوله اي داخل وريدي توصيه مي شود تا نتايج مثبت غلط هيستروسالپنجوگرافي را حذف كند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Five days later the catheterization was performed.
[ترجمه ترگمان]پنج روز بعد the اجرا شد
[ترجمه گوگل]پنج روز بعد کاتتریزاسیون انجام شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه catheterization به انگلیسی

catheterization
• (medicine) insertion of a catheter into the body to drain body fluids or to keep a passage open (also catheterisation)

catheterization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
در پزشکی به معنی: سوندگذاری (مثانه)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی catheterization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )