برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1229 100 1

causes

واژه causes در جمله های نمونه

1. exercise causes the body to burn some of its excess fat
ورزش موجب می‌شود که بدن مقداری از چربی‌های اضافی خود را بسوزاند.

2. heat causes clay to bind
حرارت موجب سخت شدن خاک کوزه‌گری می‌شود.

3. malaria causes the shakes
مالاریا موجب تب و لرز می‌شود.

4. sound causes him to lose the train of his thought
صدا موجب می‌شود که رشته‌ی افکارش را از دست بدهد.

5. subjective causes
علت‌های ذهنی

6. the causes of iran's religious awakening
علل برخیزش (بیداری) مذهبی ایران

7. the causes of this disease are thoroughly known
علل این بیماری کاملا شناخته شده‌است.

8. vinegar causes milk to curdle
سرکه موجب دلمه بستن شیر می‌شود.

9. plurality of causes
تکثر (یا شمارایی) علل

10. the cold causes milk to coagulate
سرما شیر را می‌بندد.

11. the fuse causes the bomb to explode
چاشنی موجب ترکیدن بمب می‌شود.

12. death from natural causes
مرگ به علل طبیعی

13. foremost among the causes was laziness
...

معنی کلمه causes به انگلیسی

cause of causes
• source of all life, god, the creator
death from natural causes
• death due to old age, natural death

causes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Mahan7
باعث
ghazal
سبب-موجب-علت
محدثه فرومدی
علل، دلایل، عوامل، موجبات، اسباب
shiva
علت سبب شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی causes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )