برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1220 100 1

chemoreceptor


(کالبد شناسی) گیرنده ی شیمیایی، بخشی از انتهای عصب (معمولا نوعی پروتئین) که مواد شیمیایی مولد مزه و بو و غیره را همبست (bind) می کند

بررسی کلمه chemoreceptor

اسم ( noun )
• : تعریف: a nerve ending or sensory organ, as of taste or smell, that responds to chemical stimulation.

واژه chemoreceptor در جمله های نمونه

1. The main pathway is acting directly on peripheral chemoreceptor and inputting impulse. respiration center is excited.
[ترجمه ترگمان]مسیر اصلی مستقیما بر روی chemoreceptor محیطی و فشار وارد می‌شود مرکز تنفس هیجان‌زده است
[ترجمه گوگل]مسیر اصلی مستقیما بر روی گیرنده های محیطی و ضربه های ورودی عمل می کند مرکز تنفس هیجان زده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Chemoreceptor An organ or structure that responds to a particular chemical stimulant.
[ترجمه ترگمان]chemoreceptor عضوی یا ساختاری است که به یک محرک شیمیایی خاص پاسخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]Chemoreceptor یک عضو یا ساختار است که به یک محرک شیمیایی خاص پاسخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. What is the chemoreceptor trigger zone (CTZ) and what receptors are present there?
[ترجمه ترگمان]ناحیه ماشه chemoreceptor (CTZ)چیست و چه گیرنده‌های موجود در آنجا حضور دارند؟
[ترجمه گوگل]منطقه ماشه گیرنده های شیمی درمانی (CTZ) چیست و کدام گیرنده ها در آن حضور دارند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Carotid body and aortic body chemoreceptor reflex.
...

معنی کلمه chemoreceptor به انگلیسی

chemoreceptor
• receptor activated by chemicals

chemoreceptor را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی chemoreceptor
کلمه : chemoreceptor
املای فارسی : چمرکپتر
اشتباه تایپی : زاثئخقثزثحفخق
عکس chemoreceptor : در گوگل

آیا معنی chemoreceptor مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )