برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

circuit family

/ˈsɜːrkətˈfæməli/ /ˈsɜːkɪtˈfæməli/

خانواده مداری

circuit family را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
خانواده مداري
Alliance اتحاد
continuity تداوم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی circuit family
کلمه : circuit family
املای فارسی : کیرکویت فامیلی
اشتباه تایپی : زهقزعهف بشئهمغ
عکس circuit family : در گوگل

آیا معنی circuit family مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )