انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 895 100 1

clone

تلفظ clone
تلفظ clone به آمریکایی/ˈkloʊn/ تلفظ clone به انگلیسی/kləʊn/

موجودی که از این راه به وجود آمده باشد (clon هم می نویسند)، تاگ کردن، بافتزاد کردن، کلون کردن، (زیست شناسی - جاندار یا گیاهی که از طریق غیر لقاحی به وجود آمده باشد مثلا از راه بکرزایی یا کاشت پیاز یا تکثیر سلول ها و غیره) بافتزاد، زیست شناسی تولید مثل یا ابستنی غیر جنسی چه ازراه شکفتن وچه از راه تقسیم سلولی

بررسی کلمه clone

اسم ( noun )
(1) تعریف: an organism or group of organisms produced asexually from a single ancestor and genetically replicating it.

(2) تعریف: an exact duplicate or reproduction; copy.
مشابه: duplicate, image, replicate
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: clones, cloning, cloned
(1) تعریف: to duplicate (an organism) exactly, by asexual reproduction.

- Geneticists have cloned this cell.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] geneticists این سلول را تقسیم سلولی کرده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] ژنتیک این سلول را کلون کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

(2) تعریف: to produce (duplicate organisms) by asexual reproduction.
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: clonal (adj.), clonally (adv.), cloner (n.)
• : تعریف: to become, or be the ancestor of, an exact genetic duplicate.

واژه clone در جمله های نمونه

1. a clone has only one parent and is exactly like it in every respect
ترجمه بافتزاد فقط یک والد دارد و از هر حیث عینا مانند اوست.

2. She's an exact clone of her sister!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون یه کپی دقیق از خواهرش - ه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک کلون دقیق از خواهرش است!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Meanwhile, philosophers debate whether it's right to clone an individual.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همین حال، فلاسفه بحث می‌کنند که آیا این حق است که فرد را همانندسازی کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در همین حال، فیلسوفان بحث می کنند که آیا حق داشتن یک فرد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Experiments to try to clone human embryos have met with hostility from some sections of the public.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آزمایش‌ها برای شبیه‌سازی جنین انسان با دشمنی از برخی بخش‌های جامعه آشنا شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آزمایش هایی که سعی در بستن جنین انسان دارند از برخی بخش های عمومی با خصومت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Each of our body cells, then, is a clone of all the other cells, and of the original zygote.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس هر یک از سلول‌های بدن ما یک کلون از همه سلول‌های دیگر و تخم اصلی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از آن هر یک از سلول های بدن ما کلون های دیگر سلول ها و zygote های اصلی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. If the ends of such non-dividing clone are held while it grows, then unexpectedly a double helix appears.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر انتهای چنین clone بدون تقسیم در حالی که رشد می‌کند نگه دارید، آنگاه به طور غیر منتظره‌ای یک مارپیچ مضاعف ظاهر می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر انتهای این کلون بدون تقسیم در حالی که رشد می کند برگزار می شود، سپس به طور غیر منتظره یک اسپلیک دوگانه ظاهر می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Because Apple refused to license its technology to clone makers, it could enforce hardware and software standards.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از آنجا که اپل اجازه صدور مجوز برای clone را نپذیرفت، می‌توانست استانداردهای سخت‌افزار و نرم‌افزار را اجرا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از آنجایی که اپل مجوز استفاده از فناوری خود را برای سازندگان کلون نداشت، می توانست استانداردهای سخت افزاری و نرم افزاری را اجرا کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. If that is acceptable, why not create a clone of a child who was lost in a tragic accident?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر این کار قابل‌قبول است، چرا یک کپی از کودکی که در حادثه غم‌انگیز گم شده‌است را ایجاد نکنیم؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر این قابل قبول باشد، چرا یک کلون از یک کودک که در یک تصادف غم انگیز از دست داده است، ایجاد نمی شود؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. But another clone wannabe bowed out of the game Tuesday.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما یک کپی دیگر از آن روز سه‌شنبه از بازی بیرون آمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما یکی دیگر از کلاهبردارها از بازی سه شنبه از بازی خارج شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A clone of these organisms looks a bit like a string of sausages.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک کلون از این ارگانیسم‌ها کمی شبیه یک رشته سوسیس به نظر می‌رسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کلون از این ارگانیسم به نظر می رسد کمی شبیه یک رشته سوسیس
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Quite distinct phenotypic modifications were elicited from the clone by the different ryegrass strains.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مقادیر بسیار متمایز phenotypic از the با نژاده‌ای مختلف متفاوت استخراج شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کاملا متفاوت از فنوتیپ های اصلاح شده از کلون توسط سویه های ریدرهای مختلف کشف شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Two out of 160 G418-resistant D3 clones were found to have the targeted mutation and clone 515 gave rise to germ-line chimaeras.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دو مورد از ۱۶۰ کلون، که در برابر ۱۶۰ G۴۱۸ مقاوم در برابر G۴۱۸ مقاوم بودند، یافته شدند تا جهش هدفمند و clone ۵۱۵ مربوط به chimaeras مقاوم در برابر میکروب بوجود آید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دو مورد از 160 کلینین D3 مقاوم در برابر G418 موتاسیون هدف قرار گرفتند و کلون 515 باعث ایجاد کیمرهای ژرمپلاسم شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Thus elm trees clone themselves to form entire copses, and we cloned Dolly from cultured mammary gland cells.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این درختان نارون، خود را به شکل ظاهری آراسته ساخته بودند، و ما دالی را از gland پستان جدا کردیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بنابراین درختان درختان خود را کلوپس تشکیل می دهند و ما دالی را از سلول های غدد پستان کشت می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. A line was established from clone 59 and clean stocks derived by caesarean section.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک خط از کلون ۵۹ و سهام تمیز به‌دست‌آمده از سزارین ایجاد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک خط از کلون 59 و ذخایر پاک شده از طریق سزارین ایجاد شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی clone در دیکشنری تخصصی

clone
[کامپیوتر] همنوع . هم مدل . مانند - کامپیوتری که تقلید دقیقی از کامپیوتر دیگر است یا محصول نرم افزاری که دقیقا" از نرم افزار دیگری تقلید می کند . در بیولوژی یک یا عبارت است از ارگانیزمی که دقیقا" دارای مواد مشابه با ارگانیزم دیگر است . - کپی ، ابزار همزاد ، ابزار مشابه ، ابزار همگن .
[برق و الکترونیک] همتا ، مقلد دستگاهی الکترونیکی ، معمولاً یک کامپیوتر شخصی ، که به دلیل بر خورداری از سیستم عامل مشابه ( oS ) و بنابر این اجرای نرم افزارهای مشابه می تواند کار مدل کامپیوتر دیگری را انجام دهد .
[کامپیوتر] ابزار مانند سازی - ابزاری در برنامه های ترسیم و نقاشی که امکان تکرار نواحی را ایجاد می کند . برای به کارگیری این ابزار در وسط ناحیه مورد نظر برای کپی گرفتن دکمه ماوس را فشار دهید مکان نما را به محلی ببرید که می خواهید تصویر در آنجا تکرار شود سپس دکمه ماوس را پایین نگه دارید تصویر در ناحیه مقصد کپی می شود ابزار مانند سازی می تواند از جمع کوچکی از افراد جمعیتی بسیار زیاد به وجود آورد یا چشم سومی در وسط پیشانی یک فرد بکارد . هنگام استفاده از این ابزار لازم نیست که شمای یک ناحیه یا شی تعریف شود نگاه کنید به rubber stamp

معنی کلمه clone به انگلیسی

clone
• offspring which is produced by asexual reproduction; program or hardware which simulates an original product (computers)
• create offspring through asexual reproduction
• a clone is an animal or plant that has been produced artificially from the cells of another animal or plant, and is identical to the original one.
• to clone an animal or plant means to produce it as a clone.

clone را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی clone

نيره جودي ١١:٢٤ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
شبيه سازي كردن
|

نيره جودي ٢٠:٣٩ - ١٣٩٦/٠٥/٢٣
همسان،موجودي كه از روش همانند سازي بوجود آمده است. همانند سازي شده
|

شبنم صمدزاده ١٣:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/١٠
1.سلول های مشابه که از یک سلول اولیه ایجاد شده است
2. همانند سازی شده
|

ebitaheri@gmail.com ١٢:٤٣ - ١٣٩٨/٠٢/١٧
همانند ، همسانه
|

پیشنهاد شما درباره معنی cloneنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی clone
کلمه : clone
املای فارسی : کلون
اشتباه تایپی : زمخدث
عکس clone : در گوگل


آیا معنی clone مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )