برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1324 100 1

cold mix

معنی cold mix در دیکشنری تخصصی

cold mix
[عمران و معماری] مخلوط سرد - آمیخته سرد
[عمران و معماری] آسفالت سرد
[زمین شناسی] آسفالت سرد از اختلاط سنگدانه ها با قیرهای محلول، قیرآبه ها و یا قطران در دمای محیط تهیه و در همین دما پخش و متراکم می شود. سنگدانه ها در زمان اختلاط با قیرآبه می تواند مرطوب باشد ولی برای قیرهای محلول، رطوبت مصالح باید در دمای محیط و یا تحت اثر حرارت خشک شود. مخلوطهای آسفالت سرد که با قیرهای محلول غلیظ مانند 3000 -MCو یا 3000 -SC تهیه می شود عملاً مانند آسفالت گرم باید در حرارت 95 درجه سانتیگراد یا بیشتر با قیر مخلوط شده و در محدوده همین دما، پخش و متراکم شود.

cold mix را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی cold mix مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )