برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1310 100 1

collineatory transformation

معنی collineatory transformation در دیکشنری تخصصی

collineatory transformation
[ریاضیات] تبدیل همخطی

collineatory transformation را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی collineatory transformation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )