برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1352 100 1

commemoration

/kəˌmeməˈreɪʃn̩/ /kəˌmeməˈreɪʃn̩/

معنی: یادبود، مجلس یاداوری، مجلس تذکر، مجلس یا جشن یادبود
معانی دیگر: بزرگداشت، گرامیداشت

بررسی کلمه commemoration

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act of commemorating.
مشابه: celebration

(2) تعریف: a ceremony to honor the memory of a person or event.
مشابه: celebration, memorial, occasion

واژه commemoration در جمله های نمونه

1. a commemoration of the works of sohrab sepehry
یاد بود آثار سهراب سپهری

2. in commemoration of
به یاد بود،به خاطر بزرگداشت

3. People are lining up to buy commemoration stamps.
[ترجمه ترگمان]مردم صف می‌کشند تا تمبرهای commemoration را بخرند
[ترجمه گوگل]مردم برای خرید تمبرهای یادبود به کار می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thousands of veterans will take part in a commemoration of the battle.
[ترجمه ترگمان]هزاران سرباز قدیمی در بزرگداشت این نبرد شرکت خواهند کرد
[ترجمه گوگل]هزاران جانباز در مراسم نبرد شرکت خواهند کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. A set of stamps has been commissioned in commemoration of Independence Day.
[ترجمه ترگمان]مجموعه‌ای از تمبرهای در بزرگداشت روز استقلال سفارش داده شده‌است
[ترجمه گوگل]مجموعه ای از تمبر ها در روز استقلال برگزار شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I have accrued a ...

مترادف commemoration

یادبود (اسم)
token , reminiscence , commemoration , memorial , memory , souvenir
مجلس یاداوری (اسم)
commemoration
مجلس تذکر (اسم)
commemoration
مجلس یا جشن یادبود (اسم)
commemoration

معنی کلمه commemoration به انگلیسی

commemoration
• tribute, memorial; act of honoring the memory (of a person or event); memorial service
• the commemoration of an important event is something special that you do in order to show that you remember it.
commemoration ceremony
• ritual in honor of -, assembly in memory of -
commemoration day ceremony
• ceremony memorializing israeli soldiers who have fallen in battle
commemoration hall
• hall dedicated to the memory of something

commemoration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زهرا میرحسینی
commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commemoration
کلمه : commemoration
املای فارسی : کمممرتین
اشتباه تایپی : زخئئثئخقشفهخد
عکس commemoration : در گوگل

آیا معنی commemoration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )