برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1279 100 1

common knowledge

واژه common knowledge در جمله های نمونه

1. It's common knowledge that he's left his wife.
[ترجمه ترگمان]دانش رایج است که همسرش را ترک کرده‌است
[ترجمه گوگل]این بدان معنی است که او همسرش را ترک کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It is common knowledge that the earth is round.
[ترجمه ترگمان]همه می‌دانند که زمین گرد است
[ترجمه گوگل]بدان معنی است که زمین دور است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It is common knowledge that swimming is one of the best forms of exercise.
[ترجمه ترگمان]این دانش رایج است که شنا یکی از بهترین انواع ورزش است
[ترجمه گوگل]شناخته شده است شنا یکی از بهترین فرم های ورزش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It is common knowledge that travel broadens the mind.
[ترجمه ترگمان]این آگاهی عمومی است که سفر را گسترش می‌دهد
[ترجمه گوگل]دانش معمولی است که سفر ذهن را گسترش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه common knowledge به انگلیسی

common knowledge
• something which is known by everyone
it is common knowledge
• everyone knows, it is a known fact, it is well known, it is popular knowledge

common knowledge را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
something everyone knows
Elly
چیزی که همه میدونن
اینو دیگه همه میدونن همه😂
سعید
آگاهی عمومی
hassan
دانش عمومی
Sahar azizi
همه میدانند
madoo
دانش فراگیر
عرفان
دانش مشترک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی common knowledge مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )