انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 894 100 1

بررسی کلمه common sense

اسم ( noun )
مشتقات: common-sense (adj.), common-sensical (adj.)
• : تعریف: practical judgment based on experience or native intelligence, and not on education or training.
مترادف: horse sense, mother wit, practicality, pragmatism
متضاد: folly
مشابه: prudence, wisdom

واژه common sense در جمله های نمونه

1. A handful of common sense is worth a bushel of learning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مشت عقل سلیم به اندازه یک سبد آموزش ارزش دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از عقل سلیم ارزش بوشل یادگیری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. A handful of common sense is worth bushel of learning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک مشت عقل سلیم ارزش اندازه‌گیری کردن را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تعداد انگشت شماری از حس مشترک ارزش بوشل یادگیری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. She hasn't an ounce of common sense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اصلا با عقل جور در نمیاد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک عدد از حس مشترک ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Are you totally devoid of common sense?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تو کلا از عقل سلیم بی‌بهره نیستی؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا شما کاملا از عقل سلیم؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Common sense is not common.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عقل سلیم رایج نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حس مشترک عادی نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. They showed a lack of common sense that beggars belief.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها فقدان حس مشترکی را نشان دادند که گداها باور داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها فاقد حس مشترک بودند که گرسنگی را باور می کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. I am sure that common sense will prevail in the end.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من مطمئن هستم که عقل سلیم در پایان پیروز خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من مطمئن هستم که حس مشترک در پایان غلبه خواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He has a lot of common sense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عقل سلیم خیلی دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او دارای عقل عمومی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We hope that common sense would prevail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما امیدواریم که عقل سلیم برتری داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما امیدواریم که حس مشترک برتری یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Not all of us possess earthshaking talent. Just common sense and love will do.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همه ما استعداد earthshaking در اختیار نداریم فقط عقل سلیم و عشق انجام میده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه ما از استعداد زمینی نمی ترسیم فقط حس مشترک و عشق انجام خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. That child has had no common sense!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بچه هیچ عقل سلیم نداشته است!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کودک هیچ فایده ای نداشت!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It's refreshing to hear somebody speaking common sense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خوشحالم که می‌شنوم کسی با عقل سلیم حرف می‌زند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آن را طراوت به شنیدن کسی که صحبت کردن عقل سلیم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Common sense and creativity are some of the intangibles we're looking for in an employee.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حس مشترک و خلاقیت برخی از دارایی‌های ناملموس هستند که ما در یک کارمند به دنبال آن هستیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حس مشترک و خلاقیت برخی از ملزوماتی است که ما در یک کارمند دنبال می کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Anyone with a modicum of common sense could have seen that the plan wouldn't work.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر کسی با کمی عقل سلیم می‌توانست ببیند که نقشه عملی نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر کسی که دارای معنی عقلانی است می تواند ببیند که این طرح کار نخواهد کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. It seems contrary to common sense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این برخلاف عقل سلیم است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به نظر می رسد بر خلاف عقل سلیم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف common sense

عقل سلیم (اسم)
common sense , gumption
قضاوت صحیح (اسم)
common sense
حس عام (اسم)
common sense

معنی کلمه common sense به انگلیسی

common sense
• essay by thomas paine that detailed britain's unjust treatment of the american colonies and called for american independence
• normal intelligence, average knowledge, reason
• common sense is the natural ability to make good judgements and behave sensibly.

common sense را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی common sense

شیرین زمانی ١٧:٢٥ - ١٣٩٦/١٢/١٠
در متون فلسفی فارسی زبان، برای اصطلاح انگلیسی �Common Sense� ترجمه و معادل‌های گوناگونی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به درک عام، عقل سلیم، حس عام، عقل مشترک، تلقی عام، قضاوت عرفی، عقل عرفی، فهم متعارف، عرف عام، و شعور معمول اشاره کرد. بطور کلی، می‌توان درک عام را عبارت از آن چیزی دانست که مردم، بطور عموم و مشترک، در مورد آن توافق دارند و هم عقیده‌اند. به عبارتی، درک عام به فهم طبیعی مردمان در مورد یک موضوع اشاره می‌کند، و به باورها یا گزاره‌هایی ارجاع می‌دهد که برای افراد بسیاری، درست و صحیح بنظر می‌رسد، بدون آنکه نیاز به معرفتی ویژه یا دانشی خاص داشته باشد. به همین دلیل، بنظر می‌رسد که درک عام نوعی قابلیت بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با این امور و نیز پرهیز از تناقضات آشکار در باب آنها، استفاده کنند.
|

Emaddeh ١٧:٣٢ - ١٣٩٧/١١/٢٩
حس مشترک
|

ebitaheri@gmail.com ٢٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠١/٠٣
خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
|

صادق جباری ١٤:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠
خرد جمعی
|

محمدرضا خسروی ٢٣:٣٣ - ١٣٩٨/٠٣/٠٣
حس عام، نظر قاطبه، پنداشت همگان، عقیده عمومی
|

پیشنهاد شما درباره معنی common senseنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

SsMoein > آرتوش
هادی ملک > Hellishly hot
sara > clean the stable
آرنیکا > Case
HENGAME > فصل
HENGAME > گل
علی شیرزادی > کاید
آرنیکا > markers

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی common sense
کلمه : common sense
املای فارسی : کامن سنس
اشتباه تایپی : زخئئخد سثدسث
عکس common sense : در گوگل


آیا معنی common sense مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )