انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 889 100 1

بررسی کلمه commonwealth

اسم ( noun )
(1) تعریف: a political unit, usu. a state or nation, or the people thereof.
مشابه: country, public

(2) تعریف: (cap.) the official designation of certain U.S. states and of Puerto Rico.

(3) تعریف: (cap.) a voluntary association of sovereign states with common interests, or a federation of former colonies, such as those sharing an allegiance to the British crown.

واژه commonwealth در جمله های نمونه

1. I competed in the Commonwealth Games in Christchurch, which was my swan song.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من در بازی‌های مشترک‌المنافع در \"کرایست چرچ\" رقابت کردم، که آهنگ قو یام بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من در بازی های مشترک المنافع در کریستوچر رقابت کردم، که آهنگ سحر آمیز من بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. He is the chairman of the commonwealth of artists.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او رئیس کشورهای مشترک‌المنافع است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او رئیس جامعه هنرمندان است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Theatres were closed during the Commonwealth.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تئاترها در زمان کشورهای مشترک‌المنافع بسته بودند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تئاتر در طول المصطفی بسته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. A meeting of Commonwealth heads of state will be held next month.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع در ماه آینده برگزار خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک نشست سران کشورهای مشترک المنافع در ماه آینده برگزار خواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. His Utopia is not a chimerical commonwealth but a practical improvement on what already exists.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نظام تصوری یکی از کشورهای مشترک‌المنافع موهوم است، بلکه یک پیشرفت عملی در آنچه در حال حاضر وجود دارد، نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Utopia او یک کشور مشترک نیست اما یک بهبود عملی در آنچه که در حال حاضر وجود دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The city and the Commonwealth have lost a great leader.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شهر و کشورهای مشترک‌المنافع یک رهبر بزرگ را از دست داده‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شهر و امپراطوری یک رهبر بزرگ را از دست داده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Puerto Rico remains a US commonwealth, not a state.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پورتوریکو یک کشور مشترک‌المنافع است، نه یک ایالت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پورتوریکو یک کشور ایالات متحده است، و نه ایالتی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The transition from Empire to Commonwealth was remarkably successful, but it did not strengthen Britain as had been hoped.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]انتقال از امپراطوری به کشورهای مشترک‌المنافع به طرز قابل‌ملاحظه‌ای موفقیت‌آمیز بود، اما همانطور که انتظار می‌رفت، بریتانیا را تقویت نکرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گذار از امپراطوری به کشورهای مشترک المنافع قابل ملاحظه ای موفق بود، اما بریتانیا را تقویت نکرده بود، امیدوار بودیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The most consistent feature of the Commonwealth idea, at all stages of its development, was the principle of consent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کامل‌ترین ویژگی ایده کشورهای مشترک‌المنافع، در تمام مراحل توسعه آن، اصل رضایت بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سازگاری بیشتر ایده ای از ایاالت متحده در تمام مراحل توسعه آن، اصل رضایتمندی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Studying drama as a winner of a Commonwealth Fellowship, Cooke traveled throughout the country in the summer of 193
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وی در تابستان ۱۹۳ میلادی در سراسر کشور سفر کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کوک در سال 193 در سراسر کشور سفر کرد و درام را به عنوان برنده مسابقه ی مشترک کشورهای مشترک المنافع
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. If all goes well, she should meet Commonwealth Champion Fiona Smith in the quarter finals.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر همه چیز خوب پیش برود، او باید با فیونا اسمیت، قهرمان کشورهای مشترک‌المنافع، در یک چهارم نهایی دیدار کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر همه چیز خوب پیش رود، باید در فینال سه ماهه قهرمانی Commonwealth فیونا اسمیت را دیدار کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Some 500 athletes from 72 Commonwealth countries will compete for medals in 17 different sports.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حدود ۵۰۰ ورزش‌کار از ۷۲ کشور مشترک‌المنافع در ۱۷ رشته ورزشی مختلف برای کسب مدال رقابت خواهند کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حدود 500 ورزشکار از 72 کشور مشترک المنافع در 17 ورزش متفاوت برای مدال رقابت خواهند کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The Commonwealth secured its indictments on hearsay.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کشورهای مشترک‌المنافع indictments خود را در باب شایعات به دست آوردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دادگاه مشترک المنافع متهم به صدور حکم اعدام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The 1962 Commonwealth Immigrants Act changed this, and only those born in Britain were henceforth automatically given the right of abode.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]قانون مهاجران در سال ۱۹۶۲ این موضوع را تغییر داد و تنها آن‌هایی که در بریتانیا متولد شدند از این پس به طور خودکار به حق اقامت داده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قانون مهاجران امپراطوری 1962 این را تغییر داد، و تنها کسانی که در انگلیس متولد شده بودند، از این پس به طور خودکار به حق زندگی می پرداختند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This was perfectly acceptable to the Commonwealth of Pennsylvania; it was not at all acceptable to the court.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کاملا برای کشورهای مشترک‌المنافع قابل‌قبول بود؛ به هیچ وجه به دادگاه قابل‌قبول نبود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کاملا قابل قبول بود برای کشورهای مشترک المنافع پنسیلوانیا؛ این به هیچ وجه قابل قبول نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف commonwealth

اجتماع (اسم)
union , muster , collection , assemblage , meeting , aggregation , community , commonwealth , society , assembly , crowd , commonweal , milieu , turn-out
کشور (اسم)
country , soil , commonwealth , state , fatherland , territory , nation , kingdom
رفاه عمومی (اسم)
commonwealth
جمهوری (اسم)
commonwealth , state , republic

معنی عبارات مرتبط با commonwealth به فارسی

عید کشورهای مشترک المنافع بریتانیا (در همه ی کشورهای عضو در یک روز نیست)
گروه نویسندگاه، جمهور نویسندگاه یا مولفین
کشورهای مشترک المنافع بریتانیا

معنی کلمه commonwealth به انگلیسی

commonwealth
• group of people united in a common cause; people of a country; democratic state
• a commonwealth is a nation, a state, or a federation regarded as a unit composed of people who have similar political interests for many purposes; an old-fashioned use.
commonwealth (organization)
• the commonwealth is a voluntary association of independent sovereign states, including the united kingdom and most of its former dependencies. queen elizabeth ii is head of the commonwealth. it represents about one quarter of the world's population. the headquarters are in london. members of the commonwealth are: antigua and barbuda, australia, bahamas, bangladesh, barbados, belize, botswana, brunei, canada, cyprus, dominica, gambia, ghana, grenada, guyana, india, jamaica, kiribati, lesotho, malawi, malaysia, maldives, malta, mauritius, namibia, nauru, new zealand, nigeria, pakistan, papua new guinea, st christopher and nevis, st lucia, st vincent and the grenadines, seychelles, sierra leone, singapore, solomon islands, sri lanka, swaziland, tanzania, tonga, trinidad and tobago, tuvalu, uganda, united kingdom, vanuatu, western samoa, zambia, and zimbabwe.
commonwealth forces
• military forces of nations belonging to the british commonwealth
commonwealth of dominica
• dominica, island in the west indies (between the caribbean sea and the north atlantic ocean); independent republic on this island
commonwealth of independent states
• confederation of countries which were members of the former soviet union, cis
• the commonwealth of independent states was founded in 1991 at the dissolution of the union of soviet socialist republics. its headquarters are in minsk. former soviet republics which founded the commonwealth of independent states are: armenia, azerbaijan, byelorussia, kazakhstan, kyrgyzstan, moldavia, russia, tadjikistan, turkmenistan, ukraine, and uzbekistan.
commonwealth of nations
• association made up of the united kingdom along with its dependencies and many of its former colonies (officially established in 1931 by the statute of westminster)
commonwealth of the bahamas
• the bahamas, bahamas, group of islands in the atlantic ocean southeast of north america
british commonwealth
• group of states that got together in 1944
united arab commonwealth
• former union between syria and egypt

commonwealth را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی commonwealth

ebitaheri@gmail.com ٠٨:١١ - ١٣٩٨/٠٢/١٦
هم‌سود
|

Venus ١٣:٢٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٧
مشترک المنافع
|

پیشنهاد شما درباره معنی commonwealthنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی commonwealth
کلمه : commonwealth
املای فارسی : کامانولث
اشتباه تایپی : زخئئخدصثشمفا
عکس commonwealth : در گوگل


آیا معنی commonwealth مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )