برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

compressor housing

compressor housing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirfahm.com
خودرو: پوسته کمپرسور، محفظه کمپرسور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی compressor housing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )