برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

compromise verdict

compromise verdict را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
رای سازشی، حکم مصالحه ای (به حکمی گفته می شود که اعضای هیئت منصفه یا داوران، در صدور حکم به اتفاق نظر کامل نرسیده باشند و با مصالحه رأی دهند. یعنی همگی نظر یکسان نداشته باشند، ولی درنهایت با سازش یا انصراف بعضی اعضا رأی صادر می شود)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی compromise verdict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )