برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

concern yourself with something

concern yourself with something را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید ترابی
درگیر کردن با چیزی
گلی گل گلی
خود را با چیزی نگران کنید
گلی افجه
با چیزی به خود توجه کنید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی concern yourself with something مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )