انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1069 100 1

contextual

تلفظ contextual
تلفظ contextual به آمریکایی/kənˈtekst͡ʃʊəl/ تلفظ contextual به انگلیسی/kənˈtekst͡ʃʊəl/

همبافتی، زمینه ای، وابسته به فحوا و متن، بافتمند، بافتاری، وابسته بقراین

بررسی کلمه contextual

صفت ( adjective )
مشتقات: contextually (adv.)
• : تعریف: of, belonging to, or depending on a context.

واژه contextual در جمله های نمونه

1. The writer builds up a clever contextual picture of upper class life.
ترجمه کاربر [ترجمه حامد] نویسنده از طبقه بالای اجتماعی یک زندگی مبنایی هوشمندانه ای را به تصویر می کشد.
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسنده یک تصویر مفهومی هوشمندانه از زندگی طبقه بالا می‌سازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسنده یک تصویر متنی هوشمندانه از زندگی طبقه بالا را ایجاد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Contextual clues can help one to find the meaning.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نشانه‌های متنی می‌توانند به فرد کمک کنند تا معانی را پیدا کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سرنخهای متنی میتوانند یک معنی را پیدا کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. It has been established that contextual information is necessary in addition to a pattern recogniser.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مشخص شده‌است که اطلاعات زمینه‌ای علاوه بر الگوی recogniser، ضروری است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]معلوم شده است که اطلاعات متنی علاوه بر شناسایی الگو، ضروری است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. On some occasions, however, contextual information might actually be unhelpful in that it might exclude the correct item.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، در برخی موارد، اطلاعات زمینه‌ای ممکن است درحقیقت کمکی کند که ممکن است مورد صحیح نباشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در بعضی موارد، با این حال، اطلاعات متنی ممکن است در غیاب مفید باشد زیرا ممکن است مورد صحیح را حذف کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. He places particular stress upon contextual details which can be interpreted as the Reeve's appropriation of the role of priest.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او به طور خاص بر روی جزئیات بافتی تاکید می‌کند که می‌تواند به عنوان تخصیص ریو نقش کشیش تفسیر شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او تاکید خاصی بر جزئیات متنی دارد که می تواند به عنوان تخصیص Reeve از نقش کشیش تفسیر شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Finally, there is a contextual issue, briefly dealt with, but of supreme importance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نهایت، یک مساله زمینه‌ای وجود دارد که به طور خلاصه با آن سروکار دارد، اما اهمیت عالی دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نهایت، یک موضوع متنی وجود دارد، به طور مختصر، اما اهمیت زیادی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. This would constitute information - data plus a contextual framework allowing a larger picture to be revealed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شامل اطلاعات مربوط به اطلاعات به علاوه چارچوب متنی است که اجازه می‌دهد یک تصویر بزرگ‌تر آشکار شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این اطلاعات را شامل اطلاعات می کند، به علاوه یک چارچوب متنی که اجازه می دهد تصویر بزرگتر نشان داده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Notice that the principle of contextual plausibility allows legitimacy to expressions which arise in the contrived contexts of the classroom.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توجه داشته باشید که اصل امکان پذیر بودن امکان مشروعیت بخشیدن به expressions که در بافت‌های تعبیه‌شده در کلاس بوجود می‌آیند را مجاز می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توجه داشته باشید که اصل اعتقاد به محتوا اجازه می دهد تا مشروعیت به بیان که در زمینه های ذاتی کلاس درس ظهور می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. When reference to contextual parliamentary material is necessary is also uncertain.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمانی که به مواد پارلمانی متنی اشاره می‌شود، ضروری است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که اشاره به مواد پارلمانی متنی ضروری است، نامشخص است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. If this were not so, contextual facilitation of auditory word recognition would occur only for words at the end of clauses.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر این طور نبود، تسهیل contextual کلمه شنیداری تنها برای کلمات در پایان عبارات رخ می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر این چنین نبود، تسهیل درک متنی از شنیدن لغات شنیداری تنها برای کلمات در انتهای عبارات رخ می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. One further contextual factor had an important bearing on this analysis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یکی دیگر از عوامل زمینه‌ای، نقش مهمی در این آنالیز داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یکی دیگر از عوامل زمینه ای، تحول مهمی در این تحلیل داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. All the contextual information is lost.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام اطلاعات زمینه‌ای از بین رفته‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تمام اطلاعات متنی گم شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. We need now to examine the role of contextual factors directly and in more detail.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما اکنون به بررسی نقش عوامل زمینه‌ای به طور مستقیم و با جزییات بیشتر نیاز داریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکنون ما باید مستقیما و دقیقتر نقش عوامل محتوی را مورد بررسی قرار دهیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Subjects were given varying amounts of contextual information.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موضوعات به میزان متفاوتی از اطلاعات زمینه‌ای داده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افراد به مقدار متنوعی از اطلاعات متنی داده شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه contextual به انگلیسی

contextual
• of a context, of surrounding circumstances
• something that is contextual relates to a particular context.

contextual را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد ٠١:١٧ - ١٣٩٦/١١/١٧
زمینه ای
|

هومان ١٤:٠٣ - ١٣٩٦/١٢/١٦
بسته به شرایط
|

فرهاد سليمان‌نژاد ٢٢:١٧ - ١٣٩٨/٠٣/٠٥
زمينه‌مند
|

حامد ٠٨:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧
بافتاری
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی contextual
کلمه : contextual
املای فارسی : کنتختوال
اشتباه تایپی : زخدفثطفعشم
عکس contextual : در گوگل


آیا معنی contextual مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )