برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1208 100 1

conversational intraction

معنی conversational intraction در دیکشنری تخصصی

conversational intraction
[کامپیوتر] فعل وانفعال محاوره ای

conversational intraction را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی conversational intraction مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )