برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1219 100 1

conversationist


خوش صحبت ,پرگو

معنی کلمه conversationist به انگلیسی

conversationist
• person who converses in an interesting manner, person who likes to talk

conversationist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی conversationist
کلمه : conversationist
املای فارسی : کنورستینیست
اشتباه تایپی : زخدرثقسشفهخدهسف
عکس conversationist : در گوگل

آیا معنی conversationist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )