برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

cook's tour


(شوخی آمیز) سفر یا جهانگردی به کمک راهنما

cook's tour را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

لیلی موسوی
a rapid or cursory survey or review
بررسی یا مرور سریع یا سرسری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cooks tour
کلمه : cook's tour
املای فارسی : کوک`س طور
اشتباه تایپی : زخخن'س فخعق
عکس cook's tour : در گوگل

آیا معنی cook's tour مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )