برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1318 100 1

cropland

/ˈkrɑːˌplænd/ /ˈkrɑːˌplænd/

زمین کشاورزی، زمین فرآور، زمین زیرکشت، زمین زراعی

بررسی کلمه cropland

اسم ( noun )
• : تعریف: land used, or that can be used, for growing crops.

- The country is dry and has little cropland.
[ترجمه ترگمان] این کشور خشک است و زمین‌های زراعی کوچک دارد
[ترجمه گوگل] کشور خشک است و دارای زمین های زراعی بسیار کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه cropland در جمله های نمونه

1. The tidal wave inundated vast areas of cropland.
[ترجمه ترگمان]موج جذر و مد مناطق وسیعی از زمین‌های زراعی را زیر آب برد
[ترجمه گوگل]موج نزولی موجب فرو ریختن مناطق وسیعی از گیاهان زراعی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The former cropland has been turned into housing developments and shopping malls.
[ترجمه ترگمان]زمین‌های زراعی سابق به توسعه مسکن و مراکز خرید تبدیل شده‌است
[ترجمه گوگل]این گیاه سابق به توسعه مسکن و مراکز خرید تبدیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Since elk can also wreak havoc in cropland and forestry plantations, a record 70,000 animals are being culled this hunting season.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که گوزن شمالی نیز می‌تواند زمین‌های زراعی و جنگلداری را تخریب کند، رکورد ۷۰ هزار حیوان در این فصل شکار در حال جمع‌آوری است
[ترجمه گوگل]از آنجایی که زیتون همچنین می تواند باعث تخریب در گیاهان زراعی و جنگل ها شود، در این فصل شکار، رکورد 70،000 حیوان مورد هدف قرار می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The road cut through a vast cropland, with waist-high corn and sorghum nearby and waves of golden mille ...

معنی کلمه cropland به انگلیسی

cropland
• land for planting crops

cropland را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

راهیل حسنی.
زمین زراعی
مسعود قیصری
کشتزار يا مزرعه، زميني است شامل ساختارهايي گوناگون است که به کشاورزي، فرآوري و مديريت خوراک سود مي‌رساند و پايه‌اي‌ترين عنصر فرآوري و توليد مي‌باشد. کشتزارها مي‌توانند يک دارنده داشته باشند، يا خانواده و يا گروهي از مردم و يا آنکه بنگاه يا شرکتي بر آن نظارت داشته باشد. يک کشتزار مي‌تواند اندازه‌هاي گوناگوني داشته باشد، از جزئي از يک هکتار تا هزاران هکتار گسترده باشد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cropland
کلمه : cropland
املای فارسی : کراپلند
اشتباه تایپی : زقخحمشدی
عکس cropland : در گوگل

آیا معنی cropland مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )