برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1265 100 1

curiosity killed the cat

/ˌkjʊriˈɑsəti kɪld ðə kæt/ /ˌkjʊərɪˈɒsɪti kɪld ðə kæt/

کنجکاوی زیاد سر آدم رو به باد میده

معنی کلمه curiosity killed the cat به انگلیسی

curiosity killed the cat
• curiosity causes problems, being curious gets you in trouble

curiosity killed the cat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

HeDieH
فضول رو بردن جهنم گفتن هیزمش تره
یا زبان سرخ سر سبز را میدهد بر باد
علی افراسیابی
being inquisitive about other people's affairs may get you into trouble
amir
زبان سرخ سرت را بر باد می دهد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی curiosity killed the cat
کلمه : curiosity killed the cat
املای فارسی : کیورایسیتی کیللد تاه کات
اشتباه تایپی : زعقهخسهفغ نهممثی فاث زشف
عکس curiosity killed the cat : در گوگل

آیا معنی curiosity killed the cat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )