برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

Demonstrative

/ˌdɪˈmɑːnstrətɪv/ /dɪˈmɒnstrətɪv/

معنی: صفت اشاره، ضمیر اشاره، اسم اشاره، نمایشی، اثبات کننده، مدلل کننده، شرح دهنده
معانی دیگر: بازنمایانگر، نشان دهنده، بیانگر، نشانگر، اثبات کننده (معمولا با: of)، کم خجالت، برون گرا (کسی که از نشان دادن احساسات خود واهمه ندارد)، سهشگر، وابسته به نشان دادن، (دستور زبان) اشاره

واژه Demonstrative در جمله های نمونه

1. "this" is a demonstrative pronoun
"this" ضمیر اشاره است.

2. he is very demonstrative and does not mind kissing his wife in public
او خیلی بی‌ملاحظه است و از بوسیدن زن خود جلو دیگران ابایی ندارد.

3. repeated yawning was demonstrative of her fatigue
دهن دره‌های پیاپی نشانگر خستگی او بود.

4. He greeted us in a demonstrative manner.
[ترجمه ترگمان]او به شیوه demonstrative به ما سلام کرد
[ترجمه گوگل]او ما را به شیوه ای مثبت پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Some people are more demonstrative than others.
[ترجمه ترگمان]برخی از مردم نسبت به دیگران بیشتر تظاهر می‌کنند
[ترجمه گوگل]بعضی از مردم بیشتر از دیگران تظاهر می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. 'This' and 'that' are demonstrative pronouns.
[ترجمه ترگمان]این و این are ضمیر
[ترجمه گوگل]'این' و 'آن' ضمایر تظاهرات هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Demonstrative

صفت اشاره (اسم)
demonstrative
ضمیر اشاره (اسم)
demonstrative
اسم اشاره (اسم)
demonstrative
نمایشی (صفت)
expositive , scenic , demonstrative , dramatic , exhibitive , expository , flashy , stagy
اثبات کننده (صفت)
demonstrative
مدلل کننده (صفت)
demonstrative
شرح دهنده (صفت)
exponent , demonstrative

معنی Demonstrative در دیکشنری تخصصی

demonstrative
[ریاضیات] برهانی، اثباتی
[حقوق] ادله عینی، ادله محسوس (هر نوع دلیل و مدرک غیر از شهادت)
[ریاضیات] قیاس برهانی

معنی کلمه Demonstrative به انگلیسی

demonstrative
• expressive, demonstrating emotions or opinions; serving to explain or illustrate
• a demonstrative person shows their feelings freely and openly.
demonstrative pronoun
• pronoun that points out an object (grammar)

Demonstrative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

همتایی
خودنما
حسن امامی
نشان دهنده - بیانگر - اثبات کننده - برون گرا - کسی که احساستش رو خیلی خوب بروز میده (گرم و صمیمی)-

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی demonstrative
کلمه : demonstrative
املای فارسی : دمنسترتیو
اشتباه تایپی : یثئخدسفقشفهرث
عکس demonstrative : در گوگل

آیا معنی Demonstrative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )