برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Derivative work

Derivative work را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
اثر اقتباسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Derivative work مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )