برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Do - you - need - ride

Do you need a ride

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
وقتی گوینده با وسیله ی نقلیه ی شخصی می خواهد به مقصدش برود و به طرف مقابل خود که وسیله نقلیه ندارد، می خواهد پیشنهاد بدهد که او را هم سوار وسیله ی نقلیه اش بکند، از این سوال استفاده می کند.بنابر این میشود آن را این طور معنی کرد که:

می خوای برسونمت؟
با من میای؟
برسونمت؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Do you need a ride مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )