برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1291 100 1

deficit

/ˈdefəsət/ /ˈdefɪsɪt/

معنی: کمبود، کسر، کسر عمل، کسر درامد
معانی دیگر: (بودجه و غیره) کسر (ی)، کسر موازنه، زیانگری

بررسی کلمه deficit

اسم ( noun )
• : تعریف: an amount by which something is less than what is required or expected, esp. the amount by which income is less than expenses.
متضاد: excess, surplus
مشابه: shortage

- To attain the calorie deficit needed to lose weight, one must either eat less or exercise more.
[ترجمه ترگمان] برای دست یابی به کسری کالری لازم برای از دست دادن وزن، فرد باید کم‌تر یا بیشتر ورزش کند
[ترجمه گوگل] برای رسیدن به کمبود کالری مورد نیاز برای از دست دادن وزن، باید کمتر یا بیشتر ورزش کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه deficit در جمله های نمونه

1. a budget deficit
کسر بودجه

2. the budget deficit has ballooned
کسر بودجه به سرعت زیاد شده است.

3. They're ready to cut the federal budget deficit for the next fiscal year.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها آماده اند تا کسری بودجه فدرال را برای سال مالی آینده کاهش دهند
[ترجمه گوگل]آنها آماده اند تا کسری بودجه فدرال را برای سال مالی آینده کاهش دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The trade deficit is the flip side of a rapidly expanding economy.
[ترجمه ترگمان]کسری تجاری طرف دیگر اقتصاد در حال توسعه است
[ترجمه گوگل]کسری تجاری از طرف یک اقتصاد سریع در حال رشد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Many countries have a big deficit in food supply.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از کشورها کسری بزرگی در تامین مواد غذایی دارند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کشورها کمبود زیادی در عرضه مواد غذایی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The deficit had grown with the connivance of the ...

مترادف deficit

کمبود (اسم)
defect , deficiency , shortage , shortcoming , dearth , deficit , leakage
کسر (اسم)
diminution , deduction , deficiency , detraction , under , fraction , deficit , leakage
کسر عمل (اسم)
deficit
کسر درامد (اسم)
deficit

معنی عبارات مرتبط با deficit به فارسی

(اقتصاد) اداره ی امور مالی با کسر بودجه، خرج بیش از درآمد (deficit spending هم می گویند)

معنی deficit در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] زیان انباشته
[ریاضیات] کسر درآمد، کسر محل، کسر، کسری، کمبود، کسری موازنه، کسر بودجه، کسری تراز، پرداخت ها
[نساجی] کسر بودجه
[برق و الکترونیک] تقصان الکترون
[عمران و معماری] کمبود اکسیژن
[زمین شناسی] کمبود اکسیژن، کسر اکسیژن اختلاف میان مقدار واقعی اکسیژن محلول در یک دریا یا دریاچه و غلظت اشباع در دمای برداشت نمونه.
[آب و خاک] کمبود اشباع
[عمران و معماری] کمبود رطوبت خاک
[عمران و معماری] کمبود آب

معنی کلمه deficit به انگلیسی

deficit
• lack; shortage
• a deficit is the amount by which the money received by a country or organization is less than the money it has spent.
deficit budget
• budget based on the calculation that estimated expenses will be greater than the income
deficit financing
• state in which expenses are higher than income
actuarial deficit
• deficit estimated or calculated by an actuary (one who calculates financial statistics)
ballooning trade deficit
• increasing trade deficit, unfavorable state caused when imports exceed exports
budget deficit
• amount by which spending exceeds income (resulting in a negative balance)
budgetary deficit
• condition in which more money is spent than earned
build up a deficit
• gradually increase a deficit, regularly spend in excess of one's income
cumulative deficit
• accumulated financial shortfall, financial shortfall which has collected over time
governmental deficit
• condition in which national spending exceeds national income
mushroomed trade deficit
• deficit in commercial trade that grew very quickly and suddenly
operating deficit
• deficit which occurs as a result of ongoing business expenses
stem a deficit
• stop a deficit, stop a shortage
trade deficit
• difference between the value of merchandise imported into a state to the value of merchandise which is exported

deficit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کوهیار
ضایعه
علی احمدی
[پزشکی - روانشناسی] نقص
F. g
بر شکسته شدن
نقوی
کاستی
لیلی موسوی
نقصان
میثم علیزاده
ضایعه، نقصان
fatima
نقصان، کمبود
mohamadda333
کسری
budget deficit
goverment faced buget deficit of half million bucks

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی deficit
کلمه : deficit
املای فارسی : دفیسیت
اشتباه تایپی : یثبهزهف
عکس deficit : در گوگل

آیا معنی deficit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )