برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1320 100 1

demonstrate

/ˈdemənˌstret/ /ˈdemənstreɪt/

معنی: نشان دادن، اثبات کردن، ثابت کردن، شرح دادن، تظاهرات کردن
معانی دیگر: (از راه استدلال یا آزمایش) اثبات کردن، هایی کردن، (طرز کار چیزی را به منظور فروش و غیره) نشان دادن، سهستن، سهیدن، آشکار کردن، بروز دادن، ابراز کردن، در تظاهرات شرکت کردن، هنگامه گری کردن، اثبات کردن با دلیل

واژه demonstrate در جمله های نمونه

1. to demonstrate the truth of something
حقیقت چیزی را اثبات کردن

2. These figures clearly demonstrate the size of the economic problem facing the country.
[ترجمه A.A] این ارقام بوضوح میزان مشکل اقتصادی را که کشور با آن روبروست اثبات میکنند
|
[ترجمه ترگمان]این ارقام به روشنی اندازه مساله اقتصادی پیش روی کشور را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]این ارقام به وضوح اندازه مسائل اقتصادی کشور را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. How do you demonstrate that the earth is round?
[ترجمه A.A] چگونه اثبات میکنید که زمین گرد است؟|
[ترجمه ترگمان]چگونه ثابت می‌کنید که زمین گرد است؟
[ترجمه گوگل]چگونه نشان می دهیم که زمین دور است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف demonstrate

نشان دادن (فعل)
introduce , point , display , represent , run , illustrate , show , index , demonstrate , evince , exert , register , indicate
اثبات کردن (فعل)
assert , affirm , aver , demonstrate , prove , corroborate
ثابت کردن (فعل)
stable , evidence , demonstrate , prove , ascertain , freeze , clinch , immobilize , posit
شرح دادن (فعل)
give , relate , depict , illustrate , demonstrate , explain , detail , describe , narrate , fill in
تظاهرات کردن (فعل)
demonstrate

معنی demonstrate در دیکشنری تخصصی

demonstrate
[فوتبال] ثابت کردن-دلیل آوردن
[ریاضیات] ثابت کردن، نشان دادن، به دست آوردن، به نمایش در آوردن، ثبوت، اثبات کردن، برپایی

معنی کلمه demonstrate به انگلیسی

demonstrate
• exhibit, present; display emotion; display public opinion (through a protest march, meeting, etc.); show or illustrate through examples or physical demonstrations
• to demonstrate a fact or theory means to make it clear to people.
• if you demonstrate something to someone, you show them how to do it or how it works.
• if you demonstrate a skill, quality, or feeling, you show that you have it.
• when people demonstrate, they take part in a march or a meeting to show that they oppose or support something.

demonstrate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

samira
نشان دادن
مصطفا
بازار یابی کردن برای فروش یک محصول
نشان دادن و عرضه کردن یک محصول
کاربر آبادیس
نشان دادن
میثم علیزاده
1. نشان دادن، تایید کننده چیزی بودن
2. تظاهرات کردن
Mona
حاکی از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی demonstrate
کلمه : demonstrate
املای فارسی : دمنسترت
اشتباه تایپی : یثئخدسفقشفث
عکس demonstrate : در گوگل

آیا معنی demonstrate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )