برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1331 100 1

denied

واژه denied در جمله های نمونه

1. he denied having fathered the child and had to take a paternity test
او انکار کرد که آن کودک را پس انداخته است و مجبور شد به آزمون پزشکی پدری تن دربدهد.

2. he denied his own signature
او زیر امضای خود زد.

3. roghieh denied the report of her daughter's pregnancy
رقیه شایعه‌ی آبستنی دخترش را تکذیب کرد.

4. she denied her own kin
او خویشان خود را طرد کرد.

5. they denied her legal claim
حق قانونی او را نادیده گرفتند.

6. he vehemently denied their accusations
اتهامات آنها را شدیدا رد کرد.

7. he was denied preferment
به او ترفیع ندادند.

8. the commander denied his request
فرمانده درخواست او را رد کرد.

9. they were denied passage through east berlin
به آنها اجازه‌ی عبور از برلن شرقی را ندادند.

10. we were denied entrance to the hall
ما را به تالار راه ندادند.

11. the widow had denied herself any fun in life
بیوه زن هرگونه خوشی را در زندگی به خود حرام کرده بود.

12. they are being denied the opportunity to grow as normal children
...

معنی کلمه denied به انگلیسی

denied him his rights
• deprived him of his legitimate privileges
denied his appeal
• rejected his request, did not consent to his request; did not accept is request for an additional hearing (law)
denied reality
• avoided the truth, was deluded
denied the accusations
• rejected the charges, contradicted the allegations
denied the allegations
• rejected the charges, contradicted the accusations
denied the request
• rejected the appeal
denied vehemently
• forcefully contradicted, forcefully disputed
access denied
• (computers) entry refused (message informing a user that he is not authorized to use or enter a particular program or resource)
the request was denied
• they did not agree to fulfilling his request, the request will not be actualized
the truth cannot be denied
• it is impossible to conceal the truth, the truth and nothing but the truth

denied را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

nastaran
انکار کرد
helen
تكزيب كردن
مصطفی
اجازه ندادن
reza
تکذیب.انکار.ردکردن
سجاد صالحی
نادیده گرفته شدن
معصومه احسانی
contradict syn
محروم کردن دریغ کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی denied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )