برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

diameter

/daˈjæmətər/ /daɪˈæmɪtə/

معنی: قطر دایره، کلفتی
معانی دیگر: (دایره) قطر، گذار، ترامون، پراز، نیمنده، تراسنجه، تراما، میان بر، (نور شناسی و درشت نمایی عدسی) بار، مرتبه، میزان درشت نمایی، ضخامت، طول قطر، درازای پراز

واژه diameter در جمله های نمونه

1. the diameter of a circle
قطر (پراز) دایره

2. the diameter of this tree trunk
پراز (قطر) تنه‌ی این درخت

3. the equatorial diameter of a ball
قطر نیمگانی یک گوی

4. brake shoes contact the inside diameter of the drum
کفشک ترمز با درون کاسه‌ی ترمز در تماس در می‌آید.

5. A diameter passes through the center of a circle.
[ترجمه ترگمان]قطر از مرکز دایره عبور می‌کند
[ترجمه گوگل]قطر از طریق مرکز دایره عبور می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Draw a circle 10cm in diameter.
[ترجمه ترگمان]یک دایره ۱۰ سانتیمتر به قطر بکشید
[ترجمه گوگل]یک دایره با قطر 10 سانتیمتر بکشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Draw a circle six centimetres in diameter.
[ترجمه ترگمان]یک دایره شش سانتی متر به قطر رسم کنید
[ترجمه گوگل]یک دایره ای با قطر شش سانتی متر ترسیم کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف diameter

قطر دایره (اسم)
diameter
کلفتی (اسم)
diameter , third dimension

معنی diameter در دیکشنری تخصصی

diameter
[عمران و معماری] قطر
[برق و الکترونیک] قطر
[مهندسی گاز] قطر
[زمین شناسی] قطر فاصله حداکثر در یک شبکه زهکشی را گویند .
[ریاضیات] قطر
[برق و الکترونیک] برابرسازی قطره ای افزایش پاسخ بسامد-بالا متناسب با کاهش قطر در صفحه ی ضبط .
[ریاضیات] قطر دایره
[ریاضیات] قطر مقطع مخروطی
[عمران و معماری] قطر یک گره
[ریاضیات] قطر مجموعه در فضای متریک
[ریاضیات] قطر یک بیضی
[زمین شناسی] ضریب قطر، ضریب افشانه در توربین های پلتون نسبت قطر دایره گام به قطر افشانه می باشد.
[زمین شناسی] قطر محوری قطر امیانه ای قدامی-خلفی در edrioasteroidها . مقایسه شود با: Transverse diameter .
[زمین شناسی] قطرچال قطرچال تابع طرحی است که برای برآوردن هدف حفرچال درنظرگرفته شده است. قطرچال هر چه کمتر باشد،حفر آن آسانتر است.اما بطور کلی در عملیات آتشباری، هر چه قطر چال بزرگتر باشد هزینه عملیات پایین تر است.عوامل موثر در قطر چال عبارتند از: میزان استخراج، ارتفاع پله، نحوه خرد شدن، لرزش زمین و پر ...

معنی کلمه diameter به انگلیسی

diameter
• length of a central line which extends from one side of an object to its opposite side
• the diameter of a circle or sphere is the length of a straight line through the middle of it.

diameter را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sajjad
بُعد
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، به معنی قطر. جمع اقطاار میشود.
با تشکر.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی diameter
کلمه : diameter
املای فارسی : دیمتر
اشتباه تایپی : یهشئثفثق
عکس diameter : در گوگل

آیا معنی diameter مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )