برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
dine - out - on

dine out on


(انگلیس - عامیانه) سر شام از چیزی حرف زدن

dine out on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
تکرار کردن،بارها تکرار کردن کردن یک داستان به منظور سرگرم کردن واینکه خوب فهمیده شود معمولا هنگام غذا خوردن
صحبت و سرگرم کردن در مورد یک اتفاق یا تجربه خاص با دعوت شدن یا دعوت کردن به نهار یا وعده غذایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dine out on
کلمه : dine out on
املای فارسی : دین آوت اون
اشتباه تایپی : یهدث خعف خد
عکس dine out on : در گوگل

آیا معنی dine out on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )