برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

direct coupled

/dəˈrektˈkʌpl̩d/ /dɪˈrektˈkʌpl̩d/

مستقیما جفت شده

معنی direct coupled در دیکشنری تخصصی

direct coupled
[برق و الکترونیک] تزویج مستقیم
[برق و الکترونیک] تقویت کننده ی تزویج مستقیم نوعی تقویت کننده ( دی سی ) که طبقات مختلف آن با استفاده از مقاومت یا اتصال مستقیم به هم تزویج شده اند و در نتیجه مولفه ی ( دی سی ) سیگنال ورودی حفظ می شود . پاسخ بسامدی این تقویت کننده از بسامد صفر ( دی سی ) شروع می شود و تاحد مشخصی ادامه پیدا می کند .
[کامپیوتر] سیستم منطقی که منحصر از ترانزیستورها به عنوان عناصر فعال استفاده می کند.
[برق و الکترونیک] منطق ترانزیستوری تزویج - مستقیم ( دی سی تی ال ) رده ای از مدارهای منطقی که در آن ترانزیستور های درچه ، فلیپ فلاپ ، یا وارونگر مستقیماً و بدون استفاده از مقاومت یا سایر عناصر تزویج به هم متصل شده اند .

direct coupled را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Azad
مستقيمأ جفت شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی direct coupled
کلمه : direct coupled
املای فارسی : دایرکت کوپلد
اشتباه تایپی : یهقثزف زخعحمثی
عکس direct coupled : در گوگل

آیا معنی direct coupled مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )