برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1346 100 1

dirt cheap

/ˈdɜːrtˈt͡ʃiːp/ /dɜːtt͡ʃiːp/

بسیار ارزان، کم بها، کم ارزش، مفت بسیارارزان، مفت مسلم

واژه dirt cheap در جمله های نمونه

1. Such cheap goods obviously rely on dirt cheap labor.
[ترجمه ترگمان]بدیهی است که کالاهای ارزان‌قیمت به کار ارزان متکی هستند
[ترجمه گوگل]بدیهی است که چنین کالاهای ارزان قیمت کار ارزان قیمت را تکیه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I got these shoes dirt cheap.
[ترجمه ترگمان] من این کفش‌ها رو ارزون خریدم
[ترجمه گوگل]من این کفش های کثیف را ارزان کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They're always selling off stuff like that dirt cheap.
[ترجمه ترگمان]ان‌ها همیشه چیزهایی مثل این را ارزان می‌فروشند
[ترجمه گوگل]آنها همیشه چیزهایی مثل این خاک را ارزان می فروشند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This coat was dirt cheap informal .
[ترجمه ترگمان]این کت کثیف و غیر رسمی بود
[ترجمه گوگل]این کت خاکی غیر رسمی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه dirt cheap به انگلیسی

dirt cheap
• extremely inexpensive
• something that is dirt-cheap is very cheap indeed; an informal word.

dirt cheap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hizan
خیلی ارزان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dirt cheap
کلمه : dirt cheap
املای فارسی : دیرت چیپ
اشتباه تایپی : یهقف زاثشح
عکس dirt cheap : در گوگل

آیا معنی dirt cheap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )