برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1315 100 1

display console

/ˌdɪˈspleɪkənˈsoʊl/ /dɪˈspleɪkənˈsəʊl/

پیشانه نمایشگر

معنی display console در دیکشنری تخصصی

display console
[کامپیوتر] کنسول نمایش

display console را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی display console
کلمه : display console
املای فارسی : دیسپلی کنسول
اشتباه تایپی : یهسحمشغ زخدسخمث
عکس display console : در گوگل

آیا معنی display console مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )