برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1326 100 1

docility


معنی: تمکین، خشوع
معانی دیگر: سربراهی، تعلیم پذیری

واژه docility در جمله های نمونه

1. Her docility had surprised him.
[ترجمه ترگمان]docility او را متعجب کرده بود
[ترجمه گوگل]افتخار او او را شگفت زده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. At theological college, near Oxford, the docility of most of the wives of other students irritated Anna.
[ترجمه ترگمان]در کالج الاهیات، نزدیک آکسفرد، اطاعت بیشتر زنان سایر دانشجویان آنا را خشمگین ساخت
[ترجمه گوگل]در کالج الهیاتی، نزدیک آکسفورد، تسلیم بیشتر از همسران دیگر دانش آموزان آنا تحریک شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Camel - Docility, patience and indefatigable perseverance.
[ترجمه ترگمان]گردان شترسواران، صبر و پشت‌کار خستگی‌ناپذیری
[ترجمه گوگل]شتر - دلسوزی، صبر و استقامت ماندگار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But his docility did make him well suited to be a genial family man and good husband to a strong-willed woman.
[ترجمه ترگمان]اما docility او را به خوبی می‌شناخت که از یک زن و شوهر خوب و با اراده‌ای قوی برخوردار شود
[ترجمه گوگل]اما افتخار او باعث شد ...

مترادف docility

تمکین (اسم)
obedience , amenability , deference , docility , calmness
خشوع (اسم)
humbleness , obedience , docility , humility , servility

معنی کلمه docility به انگلیسی

docility
• agreeableness, manageability; compliance, submissiveness, obedience

docility را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرهاد سليمان‌نژاد
اطاعت، اطاعت‌پذيري، مطيع شدن
محدثه فرومدی
حرف‌شنوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی docility
کلمه : docility
املای فارسی : دکیلیتی
اشتباه تایپی : یخزهمهفغ
عکس docility : در گوگل

آیا معنی docility مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )