برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1219 100 1

dog in the manger


کسی که چیزی را نه خودش مصرف می کند نه می گذارد دیگران از آن استفاده ببرند، مناع الخیر، آدم بخیل

واژه dog in the manger در جمله های نمونه

1. What a dog in the manger!
[ترجمه ترگمان]چه سگی در آخور است!
[ترجمه گوگل]چه سگ در مرغ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I won't be named a dog in the manger again. You shall stay: now then!
[ترجمه ترگمان]من دیگر اسم سگ را در آخور نخواهم گذاشت تو همین الان خواهی ماند
[ترجمه گوگل]من دیگر نمی توانم سگ را در منبر نامگذاری کنم شما باید بمانید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No child wants to play with a dog in the manger.
[ترجمه ترگمان]هیچ بچه‌ای نمی‌خواهد با سگ در گهواره بازی کند
[ترجمه گوگل]هیچ كودكی نمی خواهد با سگ در كفش بازی كند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I am as a dog in the manger.
[ترجمه ترگمان]من به اندازه یک سگ در آخور هستم
[ترجمه گوگل]من مثل یک سگ هستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه dog in the manger به انگلیسی

dog in the manger
• selfish person who prevents another from enjoying or having something that he or she themselves have no need for

dog in the manger را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسماعیل صالح
برگرفته از داستان قدیمی یونانی که در آن سگی از شدت گرمای بیرون به انبار یونجه رفته و روی یونجه های می خوابد. بعد گاوی برای خوردن یونجه وارد می شود ولی سگ مانع گاو شده و او را دور می کند. خود سگ هیچ بهره ای از یونجه نمی برد ولی اجازه نمی دهد به دیگران نیز برسد. در کل مفهوم آن اشاره فرد بخیل و منفوری است که نمی گذارد دیگران از چیزی بهره ببرند هرچند برای خود او نیز هیچ بهره ای ندارد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dog in the manger
کلمه : dog in the manger
املای فارسی : دوگ این تاه منجر
اشتباه تایپی : یخل هد فاث ئشدلثق
عکس dog in the manger : در گوگل

آیا معنی dog in the manger مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )