انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 897 100 1

واژه dossier در جمله های نمونه

1. We have a hefty dossier on his exploits in the war.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما یه پرونده سنگین رو در مورد شاهکارهای اون در جنگ داریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما در مورد سوء استفاده های او در جنگ، پرونده خوبی داریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The secret service probably has a dossier on all of us.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سرویس مخفی احتمالا یه پرونده روی همه ما داره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سرویس مخفی احتمالا برای همه ما یک پرونده دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A firm of detectives produced a dossier on his activities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک شرکت کاراگاهی یک پرونده را روی فعالیت‌های او تولید می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شرکت کارآگاهان پرونده ای را درباره فعالیت هایش تهیه کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. We have a dossier on him.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما یه پرونده ازش داریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما پرونده ای در مورد او داریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The company is compiling a dossier of evidence to back its allegations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این شرکت یک پرونده از مدارک را گردآوری می‌کند تا اتهامات خود را پس بگیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این شرکت پرونده شواهدی را برای تأیید ادعاهایش تهیه کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Manville re-read his personal dossier with mounting enthusiasm.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پرونده شخصی او را با شور و شوق خواند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]منویل مجددا پرونده شخصی خود را با شور و شوق افزایش می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Assuming the dossier is genuine, is he a lone whistle-blower or is he a messenger?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با فرض اینکه پرونده اصلی واقعی باشه، اون یه خبرچین تنها بوده یا یه پیغام رسان؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرض بر این است که این پرونده واقعی است، آیا او یک فرد سوت زده است یا او پیامبر است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The investigation officer would then prepare a full dossier to be sent to both sides prior to the hearing.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس افسر تحقیق یک پرونده کامل را برای ارسال به هر دو طرف قبل از جلسه دادرسی آماده خواهد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]افسر تحقیق سپس یک پرونده کامل را آماده می کند تا قبل از شنیدن هر دو طرف ارسال شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Branson began to assemble a dossier on his chairman's activities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برانسون شروع به جمع کردن پرونده‌ای در فعالیت‌های رئیس خود کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برانسون شروع به جمع آوری یک پرونده در فعالیت های رئیس خود کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It does not proceed on the pretrial dossier.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این پرونده مربوط به پرونده \"pretrial\" نمیشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این در پرونده پرونده پیش نمی رود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. No application dossier can be returned, and the application fee is non - refundable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ پرونده کاربردی نمی‌تواند برگردانده شود و هزینه تقاضانامه غیرقابل استرداد است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ پرونده کاربردی قابل بازگشت نیست و هزینه درخواست غیر قابل استرداد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. When user login in, he can search it's dossier.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقتی کاربر وارد سیستم می‌شود، می‌تواند پرونده را جستجو کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که کاربر وارد سیستم شوید، می تواند پرونده را جستجو کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Iraq claims the contents in the weapon dossier prepared by Britain baseless.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عراق ادعا می‌کند که محتوای اسناد سلاح تهیه‌شده توسط بریتانیا بی‌اساس است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عراق ادعا می کند که محتویات پرونده سلاح که توسط بریتانیا تهیه شده، بی اساس است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Ensuring dossier complete, select and quality suitable suppliers with Purchasing and check quality realization.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تضمین کامل پرونده، انتخاب و کیفیت مناسب تامین کنندگان را با خرید و چک کردن کیفیت چک کنید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اطمینان از کامل شدن پرونده، انتخاب و کیفیت مناسب تامین کنندگان با خرید و بررسی کیفیت تحقق
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف dossier

پرونده (اسم)
case , file , dossier
سوابق (اسم)
information , case history , dossier , data
دوسیه (اسم)
dossier

معنی dossier در دیکشنری تخصصی

dossier
[حقوق] پرونده، دوسیه، لایحه توجیهی

معنی کلمه dossier به انگلیسی

dossier
• file containing detailed information
• a dossier is a collection of papers containing information on a particular subject.

dossier را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی dossier

فرهاد سليمان‌نژاد ١٩:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/١٤
پرونده‌سازي كردن، پرونده ساختن
|

پیشنهاد شما درباره معنی dossierنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی dossier
کلمه : dossier
املای فارسی : دسیر
اشتباه تایپی : یخسسهثق
عکس dossier : در گوگل


آیا معنی dossier مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )