برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

double check

/ˈdʌbəl ʧɛk/ /ˈdʌbl ʧɛk/

دوباره سنجی کردن، دوباره بررسی کردن، بازبینی کردن، دوباره دیدن، بازبینی مجدد

واژه double check در جمله های نمونه

1. double-check all of the receipts
همه‌ی رسیدها را دوبار بررسی کن.

2. Double check that you have an invoice to match every check.
[ترجمه ترگمان]دوباره بررسی کنید که یک فاکتور برای مطابقت با هر چک دارید
[ترجمه گوگل]دو چک کنید که یک فاکتور برای مطابقت هر چک داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Afterwards double check the plan - especially if you are not sure about something.
[ترجمه ترگمان]بعد از آن، نقشه را دوباره بررسی می‌کنیم - به خصوص اگر در مورد چیزی مطمئن نیستی
[ترجمه گوگل]پس از آن دوبار طرح را چک کنید - به ویژه اگر شما در مورد چیزی مطمئن نیستید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When shoots can be seen, double check that none of the tubers are upside down.
[ترجمه ترگمان]وقتی عکس‌ها را می توان دید، چک کنید که هیچ کدام از the وارونه هستند
[ترجمه گوگل]هنگامی که شاخه ها دیده می شود، دوبار بررسی کنید که هیچ کدام از غده ها نتوانسته اند از بین بروند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I think they should double check ...

معنی کلمه double check به انگلیسی

double check
• inspect or check again, look over a second time, check twice
• if you double-check something, you check it a second time to make sure that it is completely correct or safe.

double check را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طارق فرحانی
به معنی دوباره چک کردن چیزی مثال:
A:do you have a ticket to Chicago
B:I don't think so...but let me double check
در اینجا B فکر نمیکند که بلیط داشته باشند ولی میگوید که دوباره چک میکند
Matin
دوباره بررسی کردن
راهله
بازبینی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی double check
کلمه : double check
املای فارسی : دوبله چک
اشتباه تایپی : یخعذمث زاثزن
عکس double check : در گوگل

آیا معنی double check مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )